Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 999,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

Naše podmínky:

Zde nájdete důležité informace o nákupu na www.promedesign.cz

PROME DESIGN

ING. JAN PANSKÝ

Bellušova 1823/45

155 00 Praha 13

 

identifikační číslo: 05582547

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu města Praha, oddíl C, vložka 202608

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.promedesign.cz

1. Uzavření smlouvy

Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno ihned po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme buď odmítnout, nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky eventuelně odesláním zboží do dvou dnů.

2. Pokyny k odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete vy sami nebo vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (PROME DESIGN-

ING. JAN PANSKÝ, Bellušova 1823/45, 155 00 Praha 13, identifikační číslo: 05582547 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu města Praha, oddíl C, vložka 202608 e-mail: vas@promedesign.cz nebo na telefoním čísle:+420 776 181 312) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např.  zaslaným e-mailem). Pro přijetí je nutné vyplnit vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a zaslat jej spolu se zbožím.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Následky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny zaplacené částky, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků na bankovní účet vámi uvedený ve formuláří pro odstoupení od kupní smlouvy v každém případě vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív.

Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám, případně společnosti PPL, Zásilkovny či České pošty bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.

Konec pokynů pro odstoupení od smlouvy


3. Vyloučení / zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Podle § 1837 českého občanského zákoníku (NOZ) je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. Dobrovolně poskytnuté právo na vrácení do 100 dnů od převzetí zboží:

Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy vám dobrovolně poskytujeme záruku vrácení zboží po dobu 100 dnů od převzetí zboží. Smlouvu můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že nám zboží vrátíte do 100 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání.

Smluvně sjednanou dobrovolnou zárukou vrácení nejsou dotčena vaše zákonná práva a nároky. Zejména můžete beze změn využít své zákonné právo na odstoupení a svá zákonná záruční práva.

5. Doprava a doručování zboží

Dodání je platné pouze v České republice. Obecně platí, že zasílání zajišťují společnosti Zásilkovna, PPL a Česká pošta. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům.

Zboží zasíláme do 1 pracovního dne, pokud není u zboží napsán jiný údaj o vyrobení / doručení. Vzhledem k povaze našeho sortimentu na míru zboží expedujeme vždy po připsání částky na náš bankovní účet.

 

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. Elektronická verze produktů vám bude zaslána na e-mail uvedený v objednávce do 48 hodin po připsání částky na účet. Elektronickou verzi zasiláme ve formátu 1x PDF a 1x JPG.

 

Daňový doklad – faktura bude kupujícímu zaslána souběžně s potvrzením o přijetí platby za objednávku. Kupující výslovně souhlasí s tím, že fakturace bude prováděna elektronicky, tedy že mu bude faktura zaslána na email, který uvede při objednání zboží.

6. Záruka

6.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte nám stížnost ohledně takového poškození buď přímo u nás, nebo prostřednictvím zaměstnance příslušné doručovací služby, který zboží doručuje, a to ihned po prohlídce zboží po jeho převzetí. Nároky z vad dodaného zboží (reklamace) se uplatňují u nás jakožto prodávajícího s využitím následujících kontaktů: PROME DESIGN – ING. JAN PANSKÝ, Jinočanská 107/25, 161 00 Praha 6, e-mail: vas@promedesign.cz.

6.2 Zaručujeme vám, že zboží je v okamžiku, kdy je vám doručeno, bez vad. Zaručujeme vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:

a) má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;

b) zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;

c) zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;

d) zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy vám bylo doručeno.

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat pro vady, které se vyskytnou do 24 měsíců od převzetí. To neplatí pro:

a) vady u věci prodávané se slevou, jde-li o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) běžné opotřebení;

c) u použité věci vady odpovídající míře běžného užívání nebo opotřebení, kterou věc měla v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo

d) případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

 

Nemůžete uplatnit nárok z důvodu nesprávného plnění, jestliže jste o vadě věděli před přijetím zboží nebo jestliže jste vadu způsobili sami.

Pokud je vada zjištěna u zlevněného/použitého zboží, se může uplatnit spíše přiměřená sleva než nárok na výměnu.

6.3 Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

a) požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;

b) požadovat odstranění vady opravou;

c) získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu.

Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvolíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.

6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neoznámíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při včasné prohlídce a vynaložení dostatečné péče zjistit mohli, soud vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při dostatečné péči zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy vám bylo zboží odevzdáno.

Máte-li nárok na odstranění vady, máte též nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Toto právo je vůči nám třeba uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady.

6.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy vám je zboží odevzdáno. Jestliže vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba ode dne dojití zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.

7. Náklady na dopravu

Cenu a způsob doručení si vybíra sám kupující dle aktuálně uvedených cen na www.promedesign.cz.

8. Platba

Platbu je možné provést  prostřednictvím platební brány Comgate, kreditní karty (Mastercard, Visa), nebo převodem na náš účet.. Neposkytujeme slevy za rychlé zaplacení.

9. Cena

Ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.

10. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.

11. Mimosoudní řešení sporů

Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, které jsou popsány na https://www.coi.cz/…dr/, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/…dr/.

12. Práva k fotografiím

Veškerá práva k fotografiím patří společnosti PROME DESIGN – ING. JAN PANSKÝ. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.

 
 

 

TVOŘÍME NA MÍRU

Rádi pro Vás vytvoříme na míru
- plakáty, letáky, vouchery, vitizky atd.
- svatební oznámení a další tiskoviny
- trička na rozlučku se svobodou
- svatební župany pro nevěsty a družičky
- narozeninové pozvánky a další tiskoviny
- narozeninová trička a body
- plakáty s údaji o narození dětí
- dětské body
- trička, hrnky, klíčenky apod. 


JAK PRACUJEME

- před tiskem zasíláme náhled tiskovin ke schválení
- 24 hodin po zaplacení objendávky odesíláme do tisku / výroby
- elektronickou verzi máte k dispozici do 2-4 pracovních dnů 
  po zaplacení objednávky a to ve dvou formátech (JPG a PDF)
- tiskoviny balíme do speciálních tubusů / tvrdých kartonových obálek

PŘIJÍMÁME

Přidejte se k nám

Facebook

Jsme tu pro Vás!
(Po-Pá: 9:00-16:00 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz